logo
 

Wywiady

2015-01-12
Paweł Kozacki OP, Wojciech Prus OP
Kierownictwo duchowe czy pomoc terapeutyczna? | miesięcznik W Drodze
Wiara rośnie w spotkaniu. Towarzyszenie w jej rozwoju, wchodzenie w dialog nazywam ogólnie kierownictwem, towarzyszeniem duchowym. Potem można definicję zawężać. Pozostałbym jednak na płaszczyźnie ogólnej, bo pozwala dostrzec, że kierownikiem duchowym mogą być rodzice. Z ks. Krzysztofem Grzywoczem rozmawiają Paweł Kozacki OP i Wojciech Prus OP   »
 
2015-01-02
Przemysław Radzyński
Dobra spowiedź, to przygotowana spowiedź | eSPe
Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Niektórzy praktykują, że w miejsce słowa „miłość” wstawiają swoje imię. I wtedy trzeba odpowiedzieć sobie na pytania: czy Andrzej cierpliwy jest, łaskawy jest?  O pięciu warunkach dobrej spowiedzi opowiada o. Andrzej Tupek SP, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie i kapłan z wieloletnim stażem nie tylko w konfesjonale. Rozmawiał Przemysław Radzyński   »
 
2011-10-25
Paweł Piwowarczyk
Kolory Bożego działania, czyli co czuje spowiednik
O komórce w konfesjonale, trzydziestu sekundach na spowiedź, spowiedniku jak automat do coca-coli i o tym „Czego ode mnie ksiądz chce?” oraz o wyjątkowej szkole, z o. dr. Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap, założycielem Szkoły dla Spowiedników, kierownikiem duchownym, rekolekcjonistą osób konsekrowanych i świeckich rozmawia Paweł Piwowarczyk. »
 
2011-10-03
Roman Bielecki OP
Sumienie trzeba szanować
Chrześcijaństwo jest religią wolności. Najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć w przypadku konfliktu sumienia, to pogodzenie się z myślą, że nic nie można zmienić i trzeba grzeszyć. Przeciwieństwem wiary nie jest niewiara, tylko lęk i determinizm. A Bóg mówi, że nie ma takiej sytuacji, w której musimy grzeszyć. »
 
2011-04-28
rozmowa panelowa z dominikanami
Spowiednik klęczy przed tajemnicą grzesznika
Jeżeli do konfesjonału przychodzi penitent i mówi, że dokonał profanacji Najświętszego Sakramentu, to nie mogę mu dać rozgrzeszenia. Jest to grzech zarezerwowany Stolicy Apostolskiej. Najpierw trzeba wystosować pismo do Rzymu... »
 
2011-04-19
ks. Zbigniew Kapłański
Rozdzielam łaskę
Spowiednik przygnieciony grzechami, nawet cudzymi, jest ulubionym kąskiem szatana, zatem potrzebuje nieskalaności Eucharystii, aby tam to wszystko zostało obmyte, potrzebuje cierpliwości, której najlepiej uczy Jezus... »
 
2011-04-17
rozmowa panelowa z dominikanami
Spowiednik - święty słaby człowiek
Mam wrażenie, że ludzie chętniej przychodzą do księdza, który nie poprzestaje tylko na rozgrzeszaniu, ale potrafi wsłuchać się w problemy człowieka. A to wymaga czasu, ale także umiejętności... »
 
 
1  
2  
3  
 
 

 
   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2017   |  Facebook